Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

2020.03.27 ouderbericht 09

27-03-2020
Onderstaand bericht is naar alle ouder(s)/ verzorger(s) verstuurd d.d. 27 maart 2020, rond 19.45 uur
Oostkapelle, vrijdag 27 maart 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Deze tweede 'thuiswerkweek' is alweer voorbij. Het waren bijzondere weken…
 
Van verschillende kanten kreeg ik het onderstaande lied/gebed van en voor de kinderen toegestuurd. Ik vond het te mooi om niet met u te delen. Zing het samen biddend, met uw kind(eren).
Via deze link is het ook te volgen met muzikale ondersteuning en een aantal zangers.
 
 
De wijs: samen in de naam van Jezus

1. Heere God wij komen tot U
In een bange donk're tijd
Heel de wereld is verslagen
En we voeren allen strijd
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

2. Heer', wij mogen niet naar school toe
En naar onze vriendjes thuis
Wilt U voor hen blijven zorgen
Denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam
Alleen in hun eigen huis
Wilt u hen een-bezoekje brengen?
Misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

4. Wilt U voor de dokters zorgen?
En voor allen in de zorg
Geeft u wijsheid en veel liefde
Toon Uw Vaderlijke zorg!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos
En verdienen nu geen geld
Heer' U weet dat geeft veel zorgen
We voelen-ons zo erg geveld!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

6. Leer ons in Uw Woord te lezen
Help Uw knechten, elke keer
Om Uw Woord ook nu te brengen,
breng het in onz' harten HEER'!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

7. HEER' ik mag toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt u daarom naar ons luist-ren?
Hoor verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman
U bent toch de Sterke GOD!
Brengt U dan Uw eigen vrede
Wees bewogen met ons lot!

JARIGE KINDEREN: 28 en 30 maart
Ja, er zijn ook kinderen jarig in deze weken:
  • zaterdag 28 maart: Eva Verweij, 8 jaar - groep 4
  • maandag 30 maart: Sophie Pouwelsen, 6 jaar - groep 2
 
JARIGE JUF!
Volgende week dinsdag, 31 maart, is juf Mariëlle van Doorn jarig! Verras haar maar eens!
Haar adres: Haymanstraat 1, 4335 CV, Middelburg

 
Dát verdient een bloemetje!
Juf Mirjam Wisse is deze week 12,5 jaar werkzaam op de EHS. Namens bestuur en team, maar ook namens alle kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van hárte gefeliciteerd!!
 
 
TELEFOONNUMMERS - KLOPPEN NIET ALTIJD (betreft GR 0-8)
Nu we vanuit school regelmatig een belrondje doen, komen we er achter dat sommige telefoonnummers in ParnasSys niet (meer) kloppen. We willen u vragen om, als u even een momentje tijd heeft, in ouderportaal na te gaan of daar uw juiste telefoonnummers vermeld staan. U kunt dit doen door in te loggen op ouderportaal en rechts boven te klikken op 'profiel'. U komt dan in een schermpje met onder andere uw NAW-gegevens en telefoonnummers. Klik op het potloodje om uw gegevens te kunnen bewerken. Als u de wijziging hebt doorgevoerd, klik dan rechts onderaan op 'wijziging doorgeven'. De gewijzigde gegevens worden dan automatisch naar ons doorgestuurd. Komt u er niet uit of kunt u niet inloggen, mailt u dan gerust naar Carin Bakker: c.bakker@ehsoostkapelle.nl    
Alvast hartelijk dank!

 
VIDEOBERICHT BURGEMEESTER VAN DER ZWAAG
De burgemeester heeft een videoboodschap voor alle basisschoolkinderen: klik hier!
 

OPVANG GRAAG DOORGEVEN! (betreft GR 0-8)
Ook deze week hebben we weer de opvang kunnen regelen voor een aantal kinderen, dat gaat om in totaal vijf kinderen. De organisatie is niet altijd even makkelijk, want een aantal teamleden is ziek (geweest).
We vragen u dringend om tijdig de opvang aan ons door te geven via a.paardekooper@ehsoostkapelle.nl
 
OPVANG? DAN GRAAG CHROMEBOOK VAN SCHOOL MEE!
Áls u momenteel een Chromebook van school thuis gebruikt en uw kind krijgt opvang op school, dan graag de Chromebooks meenemen naar school. Anders is er hier een tekort…
 
 
WEEKTAKEN - 'ONDERWIJS OP AFSTAND' (betreft GR 3-8)
De weektaken voor volgende week worden voor de groepen 3-8 weer gemaild (uiterlijk maandag 9.00 uur). We kregen de vraag of we die ook al vóór het weekend kunnen mailen, maar dat gaat momenteel niet lukken voor ons allemaal.
We gaan volgende week bekijken of we die weektaken ook ergens op de website kwijt kunnen.
 
Kleuteronderwijs (betreft GR 0-2)
Wat betreft de kleuters hebben de juffen afgesproken dat zij aanstaande maandag weer een bericht sturen. Dat doen zij zoveel mogelijk aan de hand van een thema.

 
NIEUWE SCHOMMEL
En ondertussen wordt er gewoon gewerkt! Vandaag stonden ze op de stoep met een nieuwe schommel! Ik hoop van harte dat we daar over niet al te lange tijd gebruik van kunnen gaan maken; het is nu zó stil…
 
 
HOE GAAT HET VERDER?
Als er ontwikkelingen zijn, hoort u van ons. De berichten die wij per mail onder de ouder(s)/verzorger(s) verspreiden zijn ook allemaal te vinden op onze website www.ehsoostkapelle.nl!
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag van u.
Betreft dit algemene dingen, benader mij dan.
Betreft dit specifiek zaken rond het werken thuis, benader dan de groepsleerkracht.

 
Vriendelijke groet,

A.F. (Alex) Paardekooper                         
directeur Eben-Haëzerschool, Oostkapelle