Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Lid worden VCPOZ - 'afdeling Oostkapelle'

19-11-2020
Meld u aan als lid van de 'nieuwe vereniging' VCPOZ - afdeling Oostkapelle!

Klik hieronder op de link en lever de ondertekende formulieren in op school.

Hartelijk dank namens alle kinderen van de Eben-Haëzerschool in Oostkapelle!
Klik hier voor het VCPOZ-aanmeldingsformulier

LET OP!

Het aanmeldingsformulier is in het volgende niet helemaal duidelijk:
(een nieuwe versie is in de maak)

Bij de VCPOZ wordt gewerkt met een 'gezinslidmaatschap'.

De meesten die zich opgeven als lid van de VCPOZ vullen de naam van de man in, tenzij het een eenoudergezin betreft met alleen een moeder.

Voor het stemmen op een ALV mag dit lid volgens de statuten alleen zijn vrouw volmacht geven om dat namens hem te doen.

In de praktijk zet zijn vrouw op de presentielijst haar handtekening achter zijn naam en hoeft er geen officieel volmachtformulier ingeleverd te worden.  

Dit formulier mag op school op papier ingeleverd worden, maar liever nog ondertekend scannen en mailen naar: c.bakker@ehsoostkapelle.nl