Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

ouderbericht 02 - tweede sluiting school

15-12-2020
OUDERBERICHT 02 - TWEEDE SLUITING

Oostkapelle, 15 december 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Momenteel zien we de vertrouwde gezichten van de kinderen nog in de school. Met pijn in ons buik bedenken we dat dit helaas vanaf morgen anders zal zijn… We gaan ze missen!

Het is een pijnlijk besluit dat genomen is: met ingang van 16 december worden alle scholen gesloten en wordt er overgegaan op onderwijs op afstand. We begrijpen het en respecteren het. Het heeft ons als school echter ook wel overvallen. Het is snel schakelen en alles op alles zetten om dit snel geregeld te krijgen.

Bedankt voor de waarderende en bemoedigende mailtjes die we al van verschillende kanten ontvingen. Dat doet ons goed.

We zetten onze schouders eronder: voor uw kind(eren) en voor u! Bij alles wat we ondernemen, zetten we de missie van onze school bovenaan: '
Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei'
.

We hopen dat u ook thuis zal ervaren dat we vanuit God en Zijn woord mogen handelen. Dat Hij boven alles staat, en tegelijkertijd dat Hij zo dichtbij wil zijn. Het kerstfeest is daar het levende bewijs van.

Zoals in het bericht van gisteren beloofd: bij dezen een volgend ouderbericht vanuit school. Morgen vergaderen we als team over de tijd ná de kerstvakantie, en vervolgens ontvangt u daarover weer bericht (waarschijnlijk donderdag).


Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, schroom niet. We staan open voor feedback en zullen proberen daar iets mee te doen.


Met vriendelijke groet, namens het hele team,

A.F. (Alex) Paardekooper                                                           'Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei'
directeur Eben-Haëzerschool, Oostkapelle
voor alle data in de toekomst geldt: D.V.

 
 
 1. PLANNING (geldt voor alle groepen)

vandaag - 15 december 2020
 • Alle kinderen waren vandaag voor het laatst op school, helaas. Uitzonderingen zijn die kinderen die voor de opvang aangemeld kunnen worden. (zie kopje NOODOPVANG)
 
 • De kinderen hebben vanmiddag allemaal een aantal zaken meegekregen naar huis, uiteraard is dit per groep verschillend:
 • verbruiksmateriaal voor de kleuters
 • de werkboeken, schriften en boeken voor de meeste vakken
 • een werkboekje en doe-boekje voor de rest van deze week (en evt. de vakantie)
 • de kerstboeken
 • per kind meerdere lees- of prentenboekenvanaf morgen - 16 december 2020 t/m 18 januari 2021 (in ieder geval)
 • Woensdagmorgen vergaderen we als team om de opzet vanaf 4 januari te bespreken. De bedoeling is om dan afstandsonderwijs te gaan geven. Concreet betekent dit dat de kinderen niet op school zullen zijn maar op afstand hun werk zullen doen. Meer informatie volgt dus na morgen.
 
 1. ACTIVITEITEN (geldt voor alle groepen)
 • De kleutergroepen krijgen voor deze week geen werk mee naar huis. Alles wat zij aan materiaal meekrijgen, is voor na de vakantie. Het lijkt ons het beste dat de kleuters wat eerder vakantie hebben. De juffen merken dat deze kinderen erg moe zijn, en toe aan vakantie.
 • Voor deze week hebben alle leerkrachten van de groepen 3-8 een werkboekje en een doe-boekje gemaakt. Het is de bedoeling dat daaruit gewerkt wordt, de rest van de week thuis. Hierover ontvangt u van de groepsleerkracht nog een mail.
 • Deze week wordt er nog geen digitaal werkmateriaal ingezet, het lenen van Chromebooks is op z'n vroegst net na de kerstvakantie aan de orde. We informeren u daarover.
 
 1. NOODOPVANG (geldt voor alle groepen, níet voor alle leerlingen)

WE GAAN DICHT, maar uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zullen opvang bieden aan die enkele kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren (klik op de link) én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen.

Concreet betekent dit:
 • Vanaf morgen, woensdag 16 december, is de school tot en met 18 januari gesloten voor kinderen, behalve voor noodzakelijke opvang. Dit doen we alleen op schooldagen, onder schooltijd.
 • Ouder(s)/verzorger(s), die werkzaam zijn in de vitale sectoren en niet zelf in opvang kunnen voorzien, kunnen dit zo spoedig mogelijk melden bij school via juf Rhodé Murre via r.murre@ehsoostkapelle.nl. Zij neemt de coördinatie van de noodopvang voor haar rekening.
 • Wij zorgen in overleg met u voor de opvang van uw kind(eren).
 • Voor ouders die niet binnen die doelgroep vallen maar ook in uitzonderlijke gevallen problemen ondervinden m.b.t. opvang thuis, geldt hetzelfde. Dit betekent niet dat wij in alle gevallen voor opvang kunnen zorgen. Eventueel kunt u dit telefonisch met de directeur bespreken. Heeft u vorige keer hiervan gebruik gemaakt, dan kunt u rechtstreeks bij juf Rhodé Murre terecht.
 • De opvangtijden betreffen de gewone schooltijden. Enkel een morgen of een middag is ook mogelijk.
 • Als uw kind voor de opvang komt, is het de bedoeling om alle spullen mee naar school te nemen die dinsdag 15 december mee naar huis zijn gegaan.
 
 1. VERVOLG
Als er ontwikkelingen zijn, hoort u van ons. De berichten die wij per mail onder de ouder(s)/verzorger(s) verspreiden, zijn ook allemaal te vinden op onze website www.ehsoostkapelle.nl !