Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

ouderbericht 03 - afstandsonderwijs

17-12-2020
OUDERBERICHT 03 - ONDERWIJS OP AFSTAND

Oostkapelle, donderdag 17 december 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij het laatste ouderbericht voor de kerstvakantie wat betreft het onderwijs op afstand. Het is een nogal zakelijk bericht, morgen ontvangt u de 'algemene' nieuwsbrief van de school nog.

Bij dezen wil ik wel 'en public' ons team in het zonnetje zetten. Echt waar: mét elkaar hebben we dit weer vóór elkaar gekregen! We kregen daarvoor opnieuw de kracht van God.

'Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei'.

Hieronder de zaken zoals we deze hebben afgesproken tijdens de vergadering met het team, gistermorgen en zoals we die daarna verder hebben uitgewerkt.


Met vriendelijke groet, namens het hele team,

A.F. (Alex) Paardekooper                                                           'Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei'
directeur Eben-Haëzerschool, Oostkapelle
voor alle data in de toekomst geldt: D.V.

 
 
 1. ALGEMEEN (geldt voor alle groepen)

Als team kiezen we er deze keer voor om voornamelijk 'op papier' aan de slag te gaan. Dit is anders dan de vorige keer toen we afstandsonderwijs aanboden. Een aantal redenen gaven de doorslag dit zo aan te pakken:
- Nu hadden we nog de kans om spullen mee naar huis te geven zonder dat dit allerlei extra 'bewegingen' opleverde. De kinderen waren gelukkig dinsdag nog op school.
- We hoorden van ouders best vaak dat het tobben was met alle laptops en dergelijke: de wifi, uitval, te weinig apparaten enz.
- We proberen hiermee voor deze (hopelijk) korte periode zo dicht mogelijk bij de leersituatie op school te blijven.
- Alles 'digitaal optuigen' heeft beduidend meer voeten in de aarde dan alles op papier meegeven naar huis.

Naast dat we veel op papier willen laten werken, willen we ook verdieping of herhaling of automatisering plannen voor iedere dag een bepaalde tijd. In de weekplanningen van de verschillende groepen wordt daar nader op ingegaan. Zie ook onder 5 het kopje 'Inzet ICT-middelen'.


 
 1. CONTACT (geldt voor alle groepen)
 
 1. Ouderberichten
Zodra berichtgeving alle (of de meeste) groepen omvat, zullen we dit via een algemeen ouderbericht doen, zoals deze.
 
 1. Weekplanningen
U kunt vóór het weekend steeds de weekplanning met daarin de taken van de week daarop per dag geordend tegemoet zien. Deze weekplanningen zijn dus specifiek per groep geordend. Deze zijn na verzending ook op de website te vinden onder het tabblad 'Onderwijs Op Afstand'. De eerste weekplanning heeft u dus zaterdag 2 januari in uw mailbox.
 
 1. Overig contact
We hopen dus op een korte periode van afstandsonderwijs. Als het nodig is, zullen we uiteraard contact opnemen met u. Trekt u ook gerust aan de bel als ú het nodig vindt. Maar voor deze relatief korte periode hebben we afgesproken niet structureel alle kinderen en/of ouders te gaan (video)bellen. Mocht het toch een langere periode worden, zullen we u berichten over hoe we dat willen gaan aanpakken, dan kunt u dus wel op actie van ons rekenen.
Overigens hebben we wel afgesproken voor deze periode audio- en/of videofragmenten op te nemen om door te sturen. Zo kunt u instructies van lessen (uiterlijk 's morgens om 8.30 uur) tegemoet zien, voorleesmomenten en wat de leerkracht zelf nog aan ideeën heeft. We weten uit de vorige periode dat dit breed gewaardeerd werd. Meer daarover in de weekplanningen per groep.

 
 1. KLEUTERGROEPEN (geldt voor de groepen 0/1 en 2)
Zoals het op school ook behoorlijk anders werkt bij de kleuters dan bij de andere groepen, is ook het afstandsonderwijs voor hen anders ingericht.
U hebt daarover als ouders al bericht ontvangen. Onderstaande punten gelden dus niet allemaal voor u.

 
 1. OVERIGE GROEPEN (geldt voor groep 3 t/m 8)
 
 1.  Bijbellessen
In de weekplanning die u per groep wordt toegestuurd, staan de Bijbelverhalen vermeld. Er zijn verschillende manieren waarop u de Bijbelverhalen kunt delen met de kinderen. In de tips hieronder leest u verschillende manieren.
Wij wensen u met uw kinderen hele mooie momenten toe rondom de Bijbel.
Tips:
 • Lees het verhaal van het Bijbelrooster uit de Bijbel of Kinderbijbel en praat hier met elkaar over.
 • Iedere dag is er vanaf 8 uur het Bijbelverhaal uit het rooster te beluisteren/bekijken via de website van Driestar https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal
 • Zing elke dag enkele keren de Psalm(en) van uw kind(eren). En zing ook andere psalmen, gezangen en liederen die passen bij de Bijbelverhalen.
 • Zeg de maandtekst elke dag hardop op.
 • Vraag uw kind(eren) om gebedspunten en bid hier samen voor.
 • Natuurlijk mag u het Bijbelonderwijs ook zelf vormgeven. Hieronder vindt u dan enkele tips:
Iedere maand leren de kinderen op school ook een Bijbeltekst. Dit is de tekst voor de maand januari:
Nehemia 2 :20b      God van de hemel, Die zal het ons doen lukken.
 
 1. Basisvakken (rekenen, taal, spelling, Engels)
Bij de basisvakken zullen de blokken en lessen gevolgd worden zoals we dat op school gewend zijn. In het weekoverzicht wordt aangegeven op welke dagen een bepaalde taak of les is en bij welke lessen er instructie gegeven wordt. De instructievideo wordt via een link naar YouTube per mail gedeeld. Toetsen en dictees worden overgeslagen en later op school afgenomen. Het is de bedoeling dat de ouders en/of de kinderen zelf het werk nakijken. De antwoorden worden met het weekoverzicht meegestuurd.
 
 1. Zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)
In groep 4 krijgen de kinderen wereldoriëntatie, dat zijn voorloperlessen voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. In deze periode van thuiswerken krijgen de kinderen iedere week via juf Rita een opdracht door die past binnen wereldoriëntatie.
Geschiedenis is voor groep 5 t/m 8 niet meegegeven. Natuur en aardrijkskunde wel. Iedere week staat er op de planning welke les de kinderen moeten maken. Met een slag om de arm: het nakijken van deze vakken zal gebeuren als de kinderen weer terug op school komen. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die extra uitdaging aankunnen op het gebied van zaakvakken krijgen van hun meester een extra opdracht, dit staat in de weekplanning.
 
 1. Creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek)
De creatieve vakken krijgen een plaats in de weekplanning die u van de leerkrachten ontvangt. U vindt daarin vier opdrachten: 2 teken- en 2 handvaardigheidsopdrachten. De opdrachten verschillen in moeilijkheidsgraad. U kunt er samen met uw kind telkens twee uitkiezen: één teken- en één handvaardigheidsopdracht. Er is voor gekozen om de benodigde materialen te beperken zodat vrijwel iedereen de opdracht thuis uit kan voeren. U kunt een foto van het eindresultaat mailen naar de leerkracht van uw kind. Dát wordt zeer op prijs gesteld!
In dit document vindt u ook lessen voor muziek; een link voor de midden- en bovenbouw.
 
 1. Bewegingsonderwijs
Stil zitten en hard werken aan de schooltaak lukt beter als je tussendoor ook even tijd neemt voor ontspanning en beweging. Er is een link bijgevoegd in de weekplanningen met een leuke thuis-gymles die gewoon in de huiskamer gedaan kan worden.  
 
 1. Inzet ICT-middelen
Als school hebben we ervoor gekozen de lesstof niet digitaal te verwerken maar dit gewoon op papier te doen. Toch zal er een aantal taken gewoon hetzelfde blijven: Holmwood's en spellingoefenen.nl bijvoorbeeld. Daarom geven we u toch de mogelijkheid om een apparaat te lenen bij ons; wel alleen als dit écht noodzakelijk is. We richten ons erop om per groep (vanaf groep 3) ongeveer een half uur per dag digitaal te werken, inplannen van de apparaten die voorhanden zijn, maakt het dan eenvoudiger. Voor het tóch lenen van een apparaat, kunt u zich aanmelden via deze link.

 
 1. TIPS VOOR DE DAGSTRUCTUUR (geldt voor alle groepen)
In deze weken is het voor ons allemaal (weer) zoeken naar een mogelijke structuur om overzicht te houden op de dag. 'Hoe deden we dat ook alweer in maart/april?' Wij willen u graag een eindje op weg helpen.
Structuur biedt veiligheid en houvast voor een kind. Misschien moet je daar nu naar op zoek, daarom deze onderstaande voorbeelden ter inspiratie. Dit is een voorbeeld, dus maak het schema zoals u het fijn vindt (mocht u daar behoefte aan hebben).
Een site voor extra tips en informatie:
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
Voorbeeld dagschema
Voor 8.30 Wakker worden en opstaan Ontbijten, douchen en/ of aankleden, bed opmaken, etc.
8.30 -
9.00
Ochtendwandeling Wandeling in de buitenlucht met z'n allen. Bij regen: Binnen beweegspelletjes
9.00 -
11.00
(10.00)
Lestijd

Tussendoortje
Zie tips van school
 
11.00 -  12.00 Buitenspel of rollenspel Zie tips van school
12.00 Lunch Samen klaarmaken
12.30 Klusjes doen Samen huishoudelijke taken doen. Afstoffen, de was doen, afval wegbrengen, etc.
13.00 -14.00 Stilteperiode Lezen, luisterboeken, puzzelen, etc.
14.00 -15.30 Lestijd Zie tips van school
 
     
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
     
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
     
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
     
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
     
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
     
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..


Dagstructuur kleuters:
In de klas werken we volgens een bepaalde structuur. Er hangen dagritmekaarten op, waarop afgebeeld staat wat we die dag gaan doen en in welke volgorde. Aan het begin van de dag nemen we deze kaarten door, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dit geeft veel kinderen steun en duidelijkheid en zorgt dus voor veiligheid en rust. Ook voor thuis kan het fijn zijn om op deze manier te werken. Maak een planning vooraf, of neem onze planning over. Bespreek dit door met uw kind. Bijvoorbeeld: We gaan eerst luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, daarna mag je kiezen welk knutselwerkje je gaat maken, daarna drinken we samen wat, mama leest een boekje voor en daarna mag je lekker buitenspelen. Vanmiddag mag je lekker zelf spelen met je eigen speelgoed en daarna mag je nog een filmpje kijken van school. U zou ook van elk onderdeel een plaatje kunnen tekenen of een plaatje kunnen uitprinten en het zichtbaar ophangen in huis, zodat uw kind het ook nog eens kan zien.

 
Voorbeeld dagstructuur kleuters
Bijbelverhaal
Bidden en zingen
1 van de werkjes uitkiezen
Iets drinken
Boek voorlezen
Buiten spelen
Muziek/Engels en of reken- /taalactiviteit
Lunch
Zelf spelen met speelgoed
Evt. werkblad uit werkboekje


 
 1. NOODOPVANG ( deels herhaling uit vorige ouderbericht)

WE GAAN DICHT, maar uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zullen opvang bieden aan die enkele kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren (klik op de link) én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen.

Concreet betekent dit:
 • Van woensdag 16 december tot en met maandag 18 januari is de school gesloten voor kinderen, behalve voor noodzakelijke opvang. Dit doen we alleen op schooldagen, onder schooltijd.
 • Ouder(s)/verzorger(s), die werkzaam zijn in de vitale sectoren en niet zelf in opvang kunnen voorzien, kunnen dit zo spoedig mogelijk melden bij school via juf Rhodé Murre via r.murre@ehsoostkapelle.nl. Zij neemt de coördinatie van de noodopvang voor haar rekening.
 • Wij zorgen in overleg met u voor de opvang van uw kind(eren).
 • Voor ouders die niet binnen die doelgroep vallen maar ook in uitzonderlijke gevallen problemen ondervinden m.b.t. opvang thuis, geldt hetzelfde. Dit betekent niet dat wij in alle gevallen voor opvang kunnen zorgen. Als u dit wilt bespreken, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht, die overlegt met de intern begeleider. Eventueel kunt u dit telefonisch met de directeur bespreken.
 • De opvangtijden betreffen de gewone schooltijden. Enkel een morgen of een middag is ook mogelijk.
 • Als uw kind voor de opvang komt, is het de bedoeling om alle spullen mee naar school te nemen die dinsdag 15 december mee naar huis zijn gegaan.
 
 1. VERVOLG
Als er ontwikkelingen zijn, hoort u van ons. De berichten die wij per mail onder de ouder(s)/verzor-ger(s) verspreiden, zijn ook allemaal te vinden op onze website www.ehsoostkapelle.nl !