Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Medezeggenschapsraad                            
Al langere tijd is er een officiële medezeggenschapsraad (MR).
Deze MR behartigt de belangen van haar achterban in contact met de directie/bestuur en IR (Identiteitsraad).   
   
Personeel en ouders  
In de MR zijn de ouders en is het personeel van de school vertegenwoordigd.
Er zijn twee personeelsleden en twee ouders lid van de MR.
De MR vergadert ongeveer vijf á zes keer per jaar. Waar mogelijk spelen we in op onderwerpen die op dat moment van belang zijn.
Tussentijds wordt door de directie indien nodig of verplicht om advies of instemming gevraagd.

Contact
Voor een optimaal functioneren van de MR is het van belang dat zij in haar contact met de directie en IR, recht doet aan wat leeft binnen de achterban.
Goed contact tussen achterban en MR is daarom erg belangrijk.
De vergaderingen zijn openbaar (zie voor data de website en nieuwsbrieven van de school) en er is een eigen mailadres.
De MR wil laagdrempelig zijn en nodigt u hartelijk uit uw meningen en wensen kenbaar te maken via mail of spreek de MR-leden persoonlijk even aan.
Het e-mailadres van MR is: medezeggenschapsraad@ehsoostkapelle.nl

Personeelsgeleding:
Mirjam Wisse (secretaris)
Ruud van Putten (voorzitter)

Oudergeleding:
Elize Weststrate
Jan Geertse