Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Kernwaarden

Het team van de Eben-Haëzerschool heeft gezamenlijk vijf kernwaarden als praktische uitwerking van de identiteit van de school geformuleerd. De kernwaarden geven richting aan ons persoonlijk gedrag, ons samenwerken en aan onze presentie als organisatie.
 
Liefde: Je houdt van kinderen en handelt vanuit liefde zoals Christus ons heeft liefgehad, vanuit Bijbelse opdracht: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.
 
Betrouwbaarheid: Je gedrag is voorspelbaar, je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Je praat met elkaar en niet over elkaar.
 
Vertrouwen: Je geeft en ontvangt vertrouwen als leerkracht (collega), ouders en leerling, wat de basis vormt voor ontwikkeling.
 
Persoonlijke ontwikkeling:  Je woekert met je talenten, zoekt het beste voor de leerling en school en bent bereid om blijvend te leren.
 
Betrokkenheid:  Je hebt aandacht voor kinderen/collega's en hun behoeften, wat zichtbaar wordt in de manier van werken.