Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

inspectierapport najaar 2017

Klik hier voor een link naar het onderwijsinspectierapport

We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we u dit rapport van het bezoek van de onderwijsinspecteur kunnen laten zien!
In september 2017 heeft de onderwijsinspecteur verschillende malen de school bezocht voor een verificatieonderzoek en we ontvingen van hem het definitieve rapport. Dit bezoek betekende dat er door de onderwijsinspecteur allereerst een gesprek met bestuur en directie plaats heeft gevonden. Daarin zijn allerlei zaken over de school besproken: rond de kwaliteit van het onderwijs, de zorgstructuur, de scholing van de leerkrachten, de sociale veiligheid op school, de financiële situatie enz. Vervolgens vond er een tweede en derde bezoek plaats. Daarbij heeft de onderwijsinspecteur geverifieerd (gecheckt, gecontroleerd) of datgene wat door bestuur en directie is genoemd ook daadwerkelijk zo in de school is. Tijdens deze bezoeken sprak de onderwijsinspecteur met kinderen, ouders, teamleden, IB-er en directie.

We zijn dankbaar en trots dat de inspecteur onder meer de volgende zaken heeft geconcludeerd:

> Het bestuur heeft zicht op de organisatie en de onderwijskwaliteit van de school en stuurt daar ook gericht op.

> Het bestuur zorgt voor een gezonde financiële positie van de vereniging.

> Vanaf 2016 zijn de opbrengsten van de school weer op orde.

> De school heeft goed zicht op de leerlingen en vertaalt dat ook naar de praktijk.

> School en bestuur opereren integer en transparant.

> Er is een medezeggenschapsraad die gehoord wordt.

> De ouders met wie gesproken is, zijn te spreken over de 'korte lijnen' met de directie.

> Op alle onderzochte onderdelen voldoet het bestuur aan de wet.

In het rapport kunt u alles specifieker uitgewerkt vinden.

 

'Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei'. Dat is onze missie. We geloven en belijden dat God ons in alles helpt en geholpen heeft. Ondanks moeilijke en minder fijne zaken waar we ook mee te maken hebben. Als we vanuit deze Basis mogen blijven werken, mogen en moeten we ook vertrouwen in de toekomst hebben. We hebben elkaar nodig: bestuur, ouders, leerlingen, teamleden en alle anderen om de school heen. Met elkaar moeten we het doen en kunnen we het. Zo mogen we ook verwachten dat we tot persoonlijke groei komen; in het geloof en ook in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

In dit vertrouwen zien we de toekomst met een open blik tegemoet.