Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Visie (waar gaan we voor?)

Als Eben-Haëzerschool hebben we in het schooljaar 2022-2023 met elkaar een aantal streefbeelden geformuleerd. We willen onderstaande graag in 2027 gerealiseerd zien. Deze komen dan ook letterlijk uit het schoolplan 2023-2027.
 
STREEFBEELD 1
Leraren en leerlingen zijn zich er bewust van dat ze als christen deel zijn van de maatschappij.

STREEFBEELD 2
De leerlingen krijgen effectieve instructie en begeleiding en werken regelmatig samen.

STREEFBEELD 3
Met ons onderwijs stimuleren we de ontwikkeling van de verschillende talenten van de kinderen.

STREEFBEELD 4
Wij werken en leren in een professionele organisatie.

STREEFBEELD 5
We kennen, ontwikkelen, gebruiken en delen de verschillende expertises van de teamleden.