Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Visie (waar gaan we voor?)

Als Eben-Haëzerschool hebben we in het schooljaar 2018-2019 met elkaar een aantal streefbeelden geformuleerd. We willen onderstaande graag in 2023 gerealiseerd zien. Deze komen dan ook letterlijk uit het schoolplan 2019-2023.
 
STREEFBEELD 1
Op onze school gaan we vanuit onze identiteit respectvol om met onszelf, anderen, hun achtergrond en hun inbreng.
 
STREEFBEELD 2
Ons onderwijs biedt een goede balans tussen aandacht voor hoofd, hart en handen.
 
STREEFBEELD 3
Wij geven onderwijs dat past bij de leerling en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op de individuele behoefte.
 
STREEFBEELD 4
Wij communiceren open en proactief met ouders om zo hun betrokkenheid te vergroten.