Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

IR

Identiteitsraad

Identiteitsraad

Vanaf het moment dat de Eben-Haëzerschool (EHS) in 2021 is toegetreden tot de VCPOZ is de Identiteitsraad (IR) ontstaan.
Zoals de naam al aangeeft, legt deze raad de focus op de identiteit van de school.
Hierdoor wordt de lokale kleur van de school behouden.
De IR bestaat uit vijf personen (zowel mannen als vrouwen). Dit zijn allen ouders en/of verzorgers van kinderen die les krijgen op de EHS. Ook zijn alle IR-leden lid van de VCPOZ.
De leden van de IR worden uit en door de lokale vergadering gekozen en benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door de IR op te maken rooster.

De IR van de EHS bestaat uit de volgende ouders:
Rebecca Eckhardt (voorzitter)
Hanneke de Bruine (secretaris)
Johan den Haan (tweede voorzitter)
Mariska Bestman (tweede secretaris)
David Bouterse (afvaardiging naar SBEH)
Heeft u vragen met betrekking tot de identiteit van onze school?
Mail dan naar de: ir@ehsoostkapelle.nl

De IR denkt mee over alle zaken die op school spelen met betrekking tot de identiteit. Wij hebben de mooie taak om de identiteit levend te houden. Naast de IR en het team zijn ook de ouders en/of verzorgers hiervoor verantwoordelijk. Zonder de verbinding gezin en school, is er geen overdracht van identiteit.
Als IR houden we ook contact met de kerkelijke achterban van de leerlingen van de school.

Voor de toekomst, waarin ons onderwijs ook steeds meer bedreigd wordt door politici die de vrijheid van onderwijs willen inperken, wordt het thema identiteit steeds belangrijker.
Daarbij gaat het om leer én leven. Het is mooi als onze identiteit als een zuurdesem de lessen, het toelatings- en benoemingsbeleid, kortom het hele schoolleven doortrekken.
Laten we vooral niet vergeten voor elkaar te blijven bidden, want het gebed is het machtigste wapen dat de mens is gegeven, schreef Luther eens.

De identiteit gerelateerde onderwerpen zijn verwoord in de IR regeling.
Het Visiedocument geeft onze identiteit kernachtig weer en fungeert als uitgangspunt voor de IR regeling.
De praktische taken van de IR zijn verwoord in het IR reglement.Wij, als leden van de IR, zien onze samenwerking verwoordt in Ps 133 : 2 (berijmd):
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
We hopen dat dit ook de beleving is van alle betrokkenen (kinderen, ouders en team) bij de EHS.


Met een hartelijke groet van,

Rebecca, Hanneke, Johan, Mariska en David.