Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Missie (waar staan we voor?)

Onze slogan geeft kernachtig weer waar onze school voor staat:
 

Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei.

 
Op onze school staat Gods Woord centraal en zij vormt de Basis en het uitgangspunt voor al ons handelen. De Bijbel, Gods Woord, laat ons zien dat we alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus, bevrijd en verlost kunnen worden van onze zonden (Joh. 3:16). En dat we door het volgen en liefhebben van Hem leven kunnen zoals God als Schepper ons bedoeld heeft: Tot lof en eer van Zijn Naam!
Hierbij vinden we het dan ook belangrijk dat we als opvoeders zelf een levende brief van de Heere Jezus Christus zijn, en dit met elkaar uitdragen in onze omgeving. 'Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft' (1 Joh 2:6).
Het is ons verlangen dat (ook) de leerlingen persoonlijk deel mogen krijgen aan het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus en groeien in de kennis van God en Zijn Woord. 'Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult Mijn discipelen zijn' (Joh 15:8)
 
Als medeopvoeders bouwen we met de ouders verder op de basisontwikkeling waarmee de leerlingen op hun 4e levensjaar bij ons binnenkomen. In ons onderwijs, waarbij kwaliteit en overeenstemming met Gods Woord belangrijke principes zijn, dragen we bij aan de persoonlijke groei van zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 'Gij zult de Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit het geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.' (Lukas 10:27)
 
De school staat open voor leerlingen, ouders en leerkrachten, die met respect voor bovenstaande punten met elkaar onderdeel willen zijn van deze missie.